2023 בית הכנסת של קרפנטרס

עבודה שצוירה והציעה איב בוסין

הבמה

הכיסא של אליהו

מנורות חנוכה

חדר התפילה

בית הכנסת של קרפנטרס

המאפייה השנייה

החדר הגדול, שנקרא חדר ירושלים

מקוה

המקווה השני

שולחן הלישה

המאפייה

המזוזה

עבודה שצוירה והציעה רעיה סורקין

HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML
HTML